MAGNI PRAESENTIUM IPSUM MAXIME ASPERIORES

Kadrę naszego biura konstrukcyjnego stanowią inżynierowie z bogatym doświadczeniem w branży mechanicznej. Realizując zlecone nam zadania szukamy najkorzystniejszych rozwiązań dopasowując projekt do ściśle określonych potrzeb klienta. W celu upewnienia się czy dane rozwiązanie ma sens przeprowadzamy analizy wytrzymałościowe oraz przebiegu procesów metodami MES.

Aby przyspieszyć i usprawnić prace projektowe korzystamy z oprogramowania 3D.

Oferta obejmuje:

  • projektowanie maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu oprogramowania 2D i 3D
  • projektowanie części do istniejących maszyn
  • obliczenia wytrzymałościowe oraz analizy procesów metodami MES
  • projekty modyfikacji i modernizacji istniejących maszyn i urządzeń
  • przygotowanie dokumentacji technicznych
  • przygotowanie dokumentacji DTR oraz instrukcji
  • projekty układów hydraulicznych
  • konwertowanie dokumentacji z wersji papierowej do elektronicznej